Het Euregio Jeugdorkest respecteert uw privacy!

Het Euregio Jeugdorkest respecteert de privacy van haar donateurs, vrijwilligers, samenwerkingspartners, en bezoekers van deze website. Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de General Data Protection Regulation (GDPR) stellen.

Waarom leggen wij uw gegevens vast?
Als u aan het Euregio Jeugdorkest doneert, leggen wij gegevens vast. Die hebben wij nodig voor het registreren van uw donatie in onze administratie.

Welke gegevens leggen wij vast?
Indien u via deze site doneert aan het Euregio Jeugdorkest zijn dat: voornaam, achternaam, e-mail, telefoonnummer en donatie. Indien u een factuur wenst, leggen wij tevens uw bedrijfsnaam en adres vast.

Krijgen derden deze gegevens ook?
Wij verstrekken gegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden. Indien u aangeeft geen lid te willen worden van ‘de vrienden van het EJO’ of geen nieuwsbrief van het Euregio Jeugdorkest te willen ontvangen, zullen wij u verder in de toekomst niet benaderen.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?
Wij bewaren uw gegevens zolang uw relatie met ons voortduurt of zolang dit wettelijk is bepaald. Bepaalde financiële gegevens moeten wij bewaren vanwege de verplichtingen die de belastingwetgeving ons oplegt.